De klassieker vanhet noorden

Er overheerst nog steeds de gedachte dat 't hoofdzakelijk prut en narigheid is onderweg. Inmiddels is die werkelijkheid achterhaald. Met mooie uitdagende gravelstorken, goed berijdbare dijkjes en last but not least, de prachtige weersomstandigheden.